DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 26.06.2023 11:26:19 

První absolventi VVTŠ Liptovský Mikuláš  (1973 - 1976)

Setkání absolventů 2011

Setkání prvních absolventů VSOŠE-R a VVTŠ

          Dne 10.září 2016 se v Liptovském Mikuláši při příležitosti 45. výročíuskutečnilo pII.setkání prvních absolventů VVTŠ po 35.letech. Letošní setkání bylo spojeno se setkáním bývalých absolventů VSOŠER po 40.letech a RDŠ též po 40.letech .

          Setkání začalo ve 14,00 hodin před hotelem KLAR v Liptovském Mikuláši, kde byli všichni účastníci setkání ubytováni. Po společném přivítání a ochutnávce pezinského vína odešli všichni účastnicí na výšinu HÁJ, kde převážně všichni zavzpomínali, jak v době studia tato byla využívána a poklonili se padlým hrdinům zde pochovaným. Spolu s účastníky se zúčastnil i dlouholetý náčelník  Technického učiliště, VSOŠER a posléze rektor vysoké školy pan gen. v.v. Ing. Anton Muržic.

          Po návštěvě výšiny Háj se všichni přesunuli zpět do hotelu KLAR, kde začalo vlastní setkání. Setkání bylo zahájeno tradičním podáním hlášení panu gen. v.v. Ing. Muržicovi, za VSOŠER panem plk. Ing. Stanislavem Prečuchem a za VVTŠ panem plk. v.v. Ing. Peterem Šimlovičem. Jako minule setkání zahájil krátkým úvodním vystoupením a přivítáním hostů a vlastních absolventů Ing. Janko Šturmankin. Po jeho vystoupení pan generál v.v. Muržic zavzpomínal na studia obou škol.

          Mezi čestné hosty setkání patřil zejména pan generál v.v. Muržic a bývalý profesor matematiky pan plk. v.v. Ing. Čámský.

          Po večeři, která byla zahájena krajovým nápojem „Demänovka“  pokračovalo setkání neformálními rozhovory hostů a bývalých studentů. Vlastní setkání se protáhlo do pozdních nočních hodin.

          Na setkání bylo dohodnuto, že další setkání bude realizováno za dva roky, tj. v roce 2013 a to v měsíci „september“. Dále budou setkání realizována ke kulatým výročím 45, 50, 55 a další. Takže dalším rokem setkání je rok 2013, potom 2015, 2016, 2018, 2020 a dále, pokud bude zdraví sloužit.

          Za přípravu a vlastní pohodové uskutečnění setkání patří poděkování Ing. Jano Šturmankinovi a Ing. Vladu Viglaskému.

          Na závěr bych chtěl požádat všechny účastníky setkání za případné zaslaní obrázků a nebo i videí ke zveřejnění na webu „http“//www.vvts1973.snadno.eu“. Obrázky možno zasílat z úvodní stránky tohoto webu a nebo na adresu vvts1973@seznam.cz. Zaslání videí nutno dohodnout cestou výše uvedené email adresy.

 

Připomenutí setkání – obrázky ze II.setkání absolventů VVTŠ, VSOŠER a RDŠ
uskutečněného dne 20.augusta 2011 v Liptovském Mikuláši.  

 

Vítejte na stránce vvts1973.snadno.eu v sekci Setkání absolventů 2011

II. setkání prvních absolventů VVTŠ

          Dne 20.augusta 2011 se v Liptovském Mikuláši uskutečnilo II.setkání prvních absolventů VVTŠ po 35.letech. Letošní setkání bylo spojeno se setkáním bývalých absolventů VSOŠER po 40.letech a RDŠ též po 40.letech .

          Setkání začalo ve 14,00 hodin před hotelem KLAR v Liptovském Mikuláši, kde byli všichni účastníci setkání ubytováni. Po společném přivítání a ochutnávce pezinského vína odešli všichni účastnicí na výšinu HÁJ, kde převážně všichni zavzpomínali, jak v době studia tato byla využívána a poklonili se padlým hrdinům zde pochovaným. Spolu s účastníky se zúčastnil i dlouholetý náčelník  Technického učiliště, VSOŠER a posléze rektor vysoké školy pan gen. v.v. Ing. Anton Muržic.

          Po návštěvě výšiny Háj se všichni přesunuli zpět do hotelu KLAR, kde začalo vlastní setkání. Setkání bylo zahájeno tradičním podáním hlášení panu gen. v.v. Ing. Muržicovi, za VSOŠER panem plk. Ing. Stanislavem Prečuchem a za VVTŠ panem plk. v.v. Ing. Peterem Šimlovičem. Jako minule setkání zahájil krátkým úvodním vystoupením a přivítáním hostů a vlastních absolventů Ing. Janko Šturmankin. Po jeho vystoupení pan generál v.v. Muržic zavzpomínal na studia obou škol.

          Mezi čestné hosty setkání patřil zejména pan generál v.v. Muržic a bývalý profesor matematiky pan plk. v.v. Ing. Čámský.

          Po večeři, která byla zahájena krajovým nápojem „Demänovka“  pokračovalo setkání neformálními rozhovory hostů a bývalých studentů. Vlastní setkání se protáhlo do pozdních nočních hodin.

          Na setkání bylo dohodnuto, že další setkání bude realizováno za dva roky, tj. v roce 2013 a to v měsíci „september“. Dále budou setkání realizována ke kulatým výročím 45, 50, 55 a další. Takže dalším rokem setkání je rok 2013, potom 2015, 2016, 2018, 2020 a dále, pokud bude zdraví sloužit.

          Za přípravu a vlastní pohodové uskutečnění setkání patří poděkování Ing. Jano Šturmankinovi a Ing. Vladu Viglaskému.

          Na závěr bych chtěl požádat všechny účastníky setkání za případné zaslaní obrázků a nebo i videí ke zveřejnění na webu „http“//www.vvts1973.snadno.eu“. Obrázky možno zasílat z úvodní stránky tohoto webu a nebo na adresu vvts1973@seznam.cz. Zaslání videí nutno dohodnout cestou výše uvedené email adresy.

 

Připomenutí setkání – obrázky ze II.setkání absolventů VVTŠ, VSOŠER a RDŠ
uskutečněného dne 20.augusta 2011 v Liptovském Mikuláši.