DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 26.06.2023 11:26:19 

První absolventi VVTŠ Liptovský Mikuláš  (1973 - 1976)

Setkání absolventů 2008

 

 

I. setkání prvních posluchačů VVTŠ ČSSP
Po 35 letech se uskutečnilo I. setkání prvních absolventů Vysoké vojenské technické školy Československo sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši.
Setkání proběhlo 4. října 2008 v Liptovském Mikuláši, v areálu Akademie ozbrojených sil gen. Milana Rostislava Štefánika v Demänovej  a v bývalém vojenském areálu kasáren „Pod Hájom“ (objekt „A“, v současné době objekt Žilinské university).
Pozvání na setkání přijali vzácní hosté, bývalí náčelníci vysoké vojenské technické školy generálporučík v.v, Dr.h.c., Ing. Anton Muržic, generálmajor v.v., Dr.h.c., prof. Ing. Vladimír Janečka, Dr.Sc.,  emeritní profesor, a další hosté, plk. v.v. Nikolaj Tegza a plk.Ing. Vašek.
Při zahájení setkání bylo vzpomenuto kamarádů, kteří se již nemohli tohoto setkání zúčastnit.
Součástí I. setkání byla návštěva areálu Akademie ozbrojených sil gen. Milana Rostislava Štefánika v Demänovej. Zde proběhla oficiální část setkání, na které jsme byli seznámeni s průřezem vojenského školství a zejména vojenského vysokého školství na Liptově.
Zde jsme též navštívili vojenské muzeum Akademie ozbrojených sil, kde nás osobně provedl legenda škol na Liptově, plk. v.v. Nikolaj Tegza.
V průběhu setkání jsme též navštívili výstavu o vojenském školství na Liptově v posádkovém domu armády.
Ubytování pro vzdálenější bylo zabezpečeno na ubytovně „Dominanta“, kde též probíhala další část setkání.
Vyvrcholením setkání byl společenský večer.
Na setkání bylo vzpomenuto nepřítomných kamarádů a dohodnuto, že další setkání se uskuteční v roce 2011.
Velký dík za organizaci setkání patří Jano Šturmankinovi a organizačnímu výboru.
Na závěr několik postřehů z I. setkání prvních absolventů
   
Před vlastní společenskou částí setkání jsme společně navštívili areál současné
           Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Demänovej
        Seznámení s vývojem školství na Liptově v areálu vojenské akademie   Návštěva síně cti a slávy   Prohlídka síně cti a slávy
Prohlídka síně cti a slávy, fotoprohlížeč 
 
Prohlídka expozice o vojenském školství na Liptově v Poosádkovém domě armády Liptovský Mikuláš
Prohlídka expozice v PDA  
 

Společenská část setkání prvních absolventů VVTŠ ČSSP se uskutečnila
v areálu bývalé vysoké školy v objektu "A"

  Zahájení společenské části setkání   Vystoupení bývalých posluchačů, I.   Vystoupení bývalých posluchačů, II.  

Rozloučení gen. v.v. Muržice   Rozloučení gen. v.v Janečka   Rozloučení plk. v.v. Vaška

  Rozloučení plk. v.v. Tegzy    Zahájení společenské části, fotoprohlížeč

 

Další rozhovory bývalých posluchačů na ubytovně Dominanta 

Neformální rozhovory na ubytovně